Biyografi

25 Kasım 1984 tarihinde Ankara’da doğdum. İlköğrenimimi Bursa ve Ankara’da tamamladım. Ortaokul ve liseyi Çankaya Atatürk Anadolu Lisesi’nde (Ankara Atatürk Lisesi) okudum ve 2002 yılında mezun oldum. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Tıp eğitimine başladım. 2008 yılında tıp doktoru ünvanını alarak bu okuldan mezun oldum. 2009 Ocak ayında ilk tercihim olarak girdiğim Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği’nde ihtisasa başladım. 2014 Ocak ayında deri kanserleri ile ilgili kapsamlı bir uzmanlık tezi sunarak Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı ünvanı aldım. Mecburi hizmetimi, 2014-2017 yılları arasında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Plastik Cerrahi Uzmanı olarak yaptım. 2015 yılında Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu’nun yaptığı sınavda başarılı olarak Yeterlik Belgesi aldım.2018 yılında Brüksel’de katıldığım Avrupa Plastik Cerrahi Board (EBOPRAS) sınavında başarılı olarak Avrupa Birliği Estetik Plastik Cerrahi Denkliğine layık görüldüm. 2018-2019 yılları arasında Özel Lokman Hekim Ankara Hastanesi’nde çalıştım. 2019-2021 yılları arasında yaklaşık 3 sene Acıbadem Ankara Hastanesi’nde görev yaptım. 2021 yılı kasım ayı itibariyle Acıbadem Hastanesi’ndeki görevimden ayrılarak sadece özel muayenehanemde  hasta kabul etmeye başladım. Estetik Plastik Cerrahi Derneği ve Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’nin asil üyesiyim. Evli ve 1 çocuk annesiyim. 2016 yılından beri annelik ve sağlıkla ilgili yazılarımı, biranneninhatiradefteri.blogspot.com.tr adresindeki bloğumda paylaşmaktayım.

KURS KATILIMLARI

5. Rinoplasti Kursu, 2012

6. Plastik Cerrahi Okulu, 2013

Deney Hayvanları Kullanım Kursu, 2013

Facial Rejuvenation Kursu, TPRECD 36. Ulusal Kurultayı, 2014

Nazal Endoskopi ve Fonksiyonel Nazal Cerrahisi Kursu, TPRECD 36. Ulusal Kurultayı, 2014

Aesthetic Breast Surgery Kursu, TPRECD 36. Ulusal Kurultayı, 2014

9.Rinoplasti Kursu, 2016

9th International Eurasian Aesthetic Plastic Surgery Course, 2017

5th İstanbul Advanced Rhinoplasty Course, 2017

Cerrahi Olmayan Estetik İşlemler Kursu, 2017

YETERLİK

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yeterlik Belgesi, 2015

Fellow of European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (EBOPRAS), 2018

KONGRE KATILIMLARI

TPRECD 32. Ulusal Kurultayı, 2010

TPRECD 33. Ulusal Kurultayı, 2011

Genital Bölge Estetik Uygulamaları Toplantısı, 2011

13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 2012

TPRECD 36. Ulusal Kurultayı, 2014

Estetik Plastik Cerrahi Derneği 19. Ulusal Kongresi, 2015

KONGRE SUNUMLARI

Ahmadli A, Demiroğlu Ç, Kılıç O, Erbaş VE, Sevin BA, Erdoğan B. Volar Oblik Tip Amputasyonlarında Modifiye Cup Flebi ile Parmak Ucu Rekonstrüksiyonu, Tprecd 33. Ulusal Kurultayı, 2011, İzmir, OP-150

Demiroğlu Ç, Kılıç O, Ahmadlı A, Erten G, Erbaş VE, Erdoğan B. Ossifying Fibroma İnsizyonel Biyopsi Tanılı Mandibuler Osteosarkoma:Olgu Sunumu, Tprecd 33. Ulusal Kurultayı, 2011, İzmir, PP-030

Köksal A, İğde M, Demiroğlu Ç, Keskin D, Balı YY, Öztürk MO, Yıldırım AR, Deveci M. Göğüs Ön Duvarında Nekrotizan Fasiit:Olgu Sunumu, Tprecd 34. Ulusal Kurultayı, 2012, Antalya, PP-174

Erbaş VE, Hasçiçek NC, Öztürk MO, Demiroğlu Ç, Keskin D, Köksal A, Yıldırım AR, Deveci M. Yüksek Basınçlı Su ile İzole Ekstansör Tendon Yaralanması: Vaka Sunumu, Tprecd 34. Ulusal Kurultayı, 2012, Antalya, PP-236

Demiroğlu Ç, Öztürk MO, Düzgün S, Bali YY, Keskin D, Deveci M, Yıldırım AR, İğde M. Temporal Kasta İntramüsküler Miksoma: Olgu Sunumu, Tprecd 34. Ulusal Kurultayı, 2012, Antalya, PP-063

Düzgün S, Keskin D, Deveci M, Ünlü RE, Demiroğlu Ç, Bali YY, Öztürk MO, Köksal A, Hasçiçek NC, Yıldırım AR, İğde M.Üst Dudakta Kondroid Siringoma:Olgu Sunumu, Tprecd 34. Ulusal Kurultayı, 2012, Antalya, PP-125

Düzgün S, Keskin D, Deveci M, Demiroğlu Ç, Bali YY, Öztürk MO, Köksal A, Hasçiçek NC, Yıldırım AR, İğde M. Asimetrik Yüzde Unilateral Aksesuar Mental Foramen, Tprecd 34. Ulusal Kurultayı, 2012, Antalya, PP-287

Keskin D, Demiroğlu Ç, Bali YY, Köksal A, Öztürk MO, Yıldırım AR, Hasçiçek NC, Deveci M. İnverte Meme Ucu Traksiyon Sütür Tekniği, Tprecd 34. Ulusal Kurultayı, 2012, Antalya, PP-336

Demiroğlu Ç, Ünlü RE, Hasçiçek NC, Keskin D, Köksal A, Yıldırım AR, Öztürk MO, Düzgün S, İğde M.. Orbita Taban Rekonstrüksiyonunda Kullanılan Otogreftlerin ve Alloplastik Materyallerin Postoperatif Sonuçlarının Karşılaştırılması, Tprecd 35. Ulusal Kurultayı, 2013, İstanbul,P-335.

Düzgün S, Köksal A, Demiroğlu Ç, Yılancı S, Yıldırım AR, Öztürk MO, Hasçiçek NC, Yılancı S, İğde M, Ünlü RE. Opere Yarık Dudak Deformitelerine Klinik Yaklaşımlarımız, Tprecd 35. Ulusal Kurultayı, 2013, İstanbul, P-200

Köksal A, Düzgün S, İğde M, Yıldırım AR, Öztürk MO, Hasçiçek NC, Yılancı S, Demiroğlu Ç, Ünlü RE. Elektrik Yanığına Bağlı Trakea Ekspoze Boyun Ön Duvar Defektine Pektoralis Major Kas Deri Flebi ile Rekonstrüksiyon Olgusu, Tprecd 35. Ulusal Kurultayı, 2013, İstanbul, P-091

Köksal A, Düzgün S, İğde M, Yıldırım AR, Öztürk MO, Hasçiçek NC, Yılancı S, Demiroğlu Ç, Ünlü RE. Submental Alandan Submandibuler Alana Uzanan Lipom Olgusu, Tprecd 35. Ulusal Kurultayı, 2013, İstanbul, P-108

Yakut ÇD, Balı YY, Hasçiçek NC. Kalıtsal Olmayan Multipl Silindromatozis Olgu Sunumu, Tprecd 36. Ulusal Kurultayı, 2014, İstanbul, P-182

Yakut ÇD, Orhan AE, Balı YY, Hasçiçek NC, Ünlü RE. Nonmelanom Deri Kanserli Hastalarda Tanı Öncesi Güneş Koruyucu Ürün Kullanım Alışkanlıkları, Tprecd 37. Ulusal Kurultayı, 2015, Ankara, P-0337

YAYINLAR

Yakut ÇD, Orhan AE, Balı YY, Hasçiçek NC, Ünlü RE. Nonmelanom Deri Knaserli Hastalarda Tanı Öncesi Güneş Koruyucu Ürün Kullanım Alışkanlıkları. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2016;26(1):15-24.

Demiroğlu Ç, Düzgün S, Ahmadli A, İğde M, Ünlü RE, Keskin D, Hasçiçek NC. Mandibular Osteosarcoma with the Preliminary Diagnosis as Ossifying Fibroma:Case Report, Eur J Surg Sci, 2014, 5(1):31-35.

Ahmadli A, Demiroglu Ç, Ahmadli G, Kılıç O, Vogt PM. Modified Cup Flap for Volar Oblique Fingertip Amputations. GMS Ger Plast Reconstr Aesthet Surg 2016;6:Doc02.

Orhan E, Uysal AÇ, Başer E, Keskin D, Demiroğlu-Yakut Ç. The Effect of intradermal administration of inactive platalet-rich plasma on flap viability in rats. Acta Cir Bras. 2017 Apr; 32(4): 280-286.

DEMİROĞLU YAKUT Ç , DÜZGÜN S, ÜNLÜ RE, HASÇİÇEK NC. COMPARISON OF PATIENT POST-OPERATIVE OUTCOMES OBTAINED WITH BIOMATERIALS USED FOR RECONSTRUCTION OF ORBITAL BLOWOUT FRACTURES, KBB-Forum 2019;18(2)